Candidatura 2019 de Units per Vila-Sacra

Llista de la candidatura 2019 de Units per Vila-Sacra.

Titulars
1. JONATHAN CASTELLÓ I MARCOS
2. PERE ARNALL I PERPIÑA
3. FRANCESC COMALERAS I DARAU
4. JAUME AMORÓS I MOLINAS
5. ALBERT ARNALL I FUNOSAS
6. MARIA CARRÉ DE PERERA
7. JULI PLANAS I FREIXES

Suplents
1. JOSEP CAMPOLIER I BONET
2. FINA MARQUÈS SERRA
3. PEDRO OROPEZA QUIROGA
4. CATERINA GÓNGORA VALERO
5. ENRIC BORDAS FERRER