Junts per Pau i Pau hi Guanya signen l'acord de govern per als propers quatre anys que farà alcalde Pere Maluquer

El regidor de Pau hi Guanya, Josep A. Garcia Leon, serà 1r tinent d'alcalde.

Junts per Pau i Pau hi Guanya han segellat aquest dijous l'acord de govern per als propers quatre anys que farà alcalde Pere Maluquer (Junts per Pau) i primer tinent d'alcalde Josep A. Garcia Leon (Pau hi Guanya) durant el mandat. En les passades eleccions municipals, Junts per Pau va obtenir tres regidors i Pau hi Guanya un.

Junts per Pau gestionarà les àrees de serveis a les persones -ensenyament, centre cívic, serveis socials, cultura, festes, i participació, la de promoció econòmica -turisme, comerç, agricultura i ramaderia, fires- juntament amb serveis de règim intern -hisenda, personal, administració digital, arxiu i documentació- i la de medi ambient i governació -aigua, sanejament, RSU, seguretat i protecció civil-. Per la seva banda, Pau hi Guanya dirigirà l'àrea de serveis al territori, que inclourà el planejament, la gestió i la disciplina urbanística, patrimoni, obres públiques, camins i espai públic i els àmbits d'esports, joventut i lleure de l'àrea de serveis a les persones.

Les prioritats per al proper mandat seran l'impuls del nou POUM, amb la creació d'una comissió especial de seguiment. Fer una administració de l'ajuntament més oberta i transparent amb la creació dels òrgans que canalitzin les iniciatives socials que existeixen o puguin sorgir en un futur tot facilitant els processos participatius i les consultes ciutadanes. També es treballarà per la millora de la gestió indirecta dels serveis de recollida d'escombraries, enllumenat, manteniment d'instal·lacions municipals, espais públics i jardineria.