El CRBM restaura un llibre de comptes de l’Arxiu Comarcal

El CRBM (Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya) restaura el 'Llibre de comptes' núm. 222 de la notaria de Figueres (1821-1835) del notari Narcís Gay, dipositat a l'Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà.

Les principals alteracions que presentava el volum eren brutícia superficial, deformació, degradació i pèrdua puntual del suport, derivada d’una antiga afectació microbiològica causada per atac d’humitat puntual molt visible per l’aurèola romanent i localitzada, bàsicament, al terç inferior del suport dels darrers quadernets. L'enquadernació de pergamí havia sofert pèrdua de suport als marges inferiors i pèrdua d’elements estructurals com són nervis i capçades.

El procés de restauració ha consistit en la desinfecció i la neteja mecànica del suport, així com la seva consolidació mitjançant laminacions parcials de les zones més debilitades. Pel que fa a l’enquadernació, s’han restituït els elements estructurals perduts seguint l’esquema original per tal d’aportar la resistència mecànica necessària.