El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament ha aprovat les subvencions de la convocatòria de projectes de Cooperació i Sensibilització d'enguany. 

Es destinaran 113.923,61 € entre projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament i activitats de sensibilització per a l'any 2019. 

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat les subvencions de la convocatòria de projectes de Cooperació i Sensibilització 2019 presentats per les diferents entitats que en formen part amb una dotació econòmica de 113.923,61 € per a projectes de cooperació internacional i de sensibilització a Figueres i comarca.

L’avaluació dels diferents projectes l’ha dut a terme una entitat independent, la Coordinadora d’ONGs Solidàries de les comarques de Girona, que ha realitzat la puntuació tècnica dels projectes presentats a l’Ajuntament de Figueres i que posteriorment, és la base per a l'avaluació per part del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.

El pressupost destinat a Projectes de Cooperació ha estat de 113.923,61 €, que s’han atorgat entre les entitats i els projectes que es detallen a continuació:

Vacances en Pau
(ACAPS) 9.733,63
Educació a les comunitats rurals de Kènia
(Children of Africa) 12.214,02
Il·luminació energia solar escoles rurals Burkina Faso
(Sol Solidari) 8.142,68
Microcrèdit per les dones de Thillé Boubacar
(Ass. desenvolupament Riu Senegal) 9.708,58
Projecte d'alfabetització adults i joves al sud del Níger.
(DNiger.cat) 8.314,93
Accions comunitàries per promoure la salut pública i millora de la gestió mediambiental
(Creu Roja) 5.715,54
Altavoces para el alma. Uganda
(Nzuri Daima) 4.314,05
Projecte d'apoderament de les dones de Kolda i suport associacionisme femení, Senegal
(Mussidal) 10.632,46
Bicicletes per a l'educació a Senegal
(Bicicletas Sin Fronteras. Fundació Utopia) 9.575,48
Adquisició ambulància ciutat de Marda
(Salut Empordà Cooperació) 9.551,99
Apodera dones camperoles maya Kiché
(Proide) 5.012,45
Accés a l’aigua potable comunitats rurals
(Manos Unidas) 9.927,81

TOTAL: 102.843,61,00

Mentre que per als Projectes de Sensibilització, el total atorgat ha estat d'11.080 €, repartits entre tres projectes:

Tallers i xerrades per acostar mons
(Nzuri Daima) 5.000,00
Bicicletes per a l'educació a Senegal 2018
(Bicicletas Sin Fronteras. Fundació Utopia) 6.080,00

TOTAL: 11.080,00

Un dels elements destacables del conjunt de subvencions atorgades als projectes de cooperació és el 95% de les subvencions va dirigida a projectes impulsats a països de l’Àfrica Subsahariana, especialment a el Senegal, mentre que menys d’un 5% del pressupost va encaminat a projectes de l’Amèrica Central i, en concret, a Guatemala.

Respecte als àmbits d’actuació dels diferents projectes de cooperació i sensibilització, destaca que la majoria d'ells guarden relació amb l'educació, com la construcció d’aules escolars, donació de bicicletes accedir a instituts, energia solar per escoles rurals, entre d'altres, que representa un 50,85% de l'import econòmic total assignat a les entitats.

Per altra banda, els projectes vinculats a la salut i la sanitat, com poden ser l’accés i millora de l’aigua potable, la promoció de la salut pública i la gestió mediambiental, disposaran d'un 24,5% de la subvenció concedida.

I finalment, els projectes vinculats amb l’apoderament de les dones representen 24,65% de l'import concedit per la subvenció, i amb els quals es fomentarà l’associacionisme femení, l'atorgament de microcrèdits o el foment dels drets de la dona, entre d'altres.

Pel que fa als projectes de sensibilització, majoritàriament destinats al públic en general, tenen l'objectiu d'explicar i apropar la realitat dels països en vies de desenvolupament on aquestes entitats treballen, de manera que facilitaran la difusió dels valors de solidaritat, cultura de pau i drets humans entre la societat figuerenca.

Cada any poden optar a les subvencions de la convocatòria de projectes de Cooperació i Sensibilització totes aquelles les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament, que formin part del Consell Municipal de Cooperació i que hagin presentat un projecte de cooperació o sensibilització en països en via de desenvolupament.