Amb la posada en marxa d’aquest sistema, que substitueix la trucada telefònica, es vol millorar la comunicació amb el ciutadà i evitar absències.

Els usuaris que vulguin rebre aquest tipus d’avís cal que actualitzin les seves dades personals al servei d’Admissions de l’àrea bàsica.

Des d’aquest mes de febrer, l’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala ha posat en marxa el sistema d’enviament de missatges al mòbil dels pacients com a recordatori 48 hores abans de la visita que tenen concertada. De moment, en aquesta primera fase, només s’enviaran SMS a mode de recordatori i per a una desena d’especialitats mèdiques en què es té constància d’un alt índex d’absentisme dels usuaris, com poden ser Pediatria o Odontologia.

Fins ara, aquest avís es feia a través d’una trucada telefònica. Amb aquesta mesura l’ABS busca millorar la comunicació amb els pacients, ja que l’SMS és més immediat i directe, evitant trucades reiterades. A la vegada, es millora l’atenció i el servei que s’ofereix al ciutadà i s’eviten absències, la qual cosa també permetrà optimitzar els recursos sanitaris. En una segona fase s’ampliarà l’enviament de missatges al mòbil per a informar de canvis en la visita programada.

Per a rebre aquestes comunicacions al telèfon cal que l’usuari firmi prèviament un document que autoritza els professionals a enviar-les, el que es coneix com a E-consentiment. I hi pot indicar el número de mòbil del pacient, el de la persona designada com a tutor legal (en el cas de menors d’edat o incapacitació) o com a representant legal (per exemple en el cas de la gent gran que ho delega en els fills).

A més de signar l’E-consentiment, cal que els pacients actualitzin les seves dades personals al servei d’Admissions de l’àrea bàsica: al taulell del CAP de l’Escala i als taulells dels diferents dispensaris en l’horari establert a cada lloc. S’ha de fer presencialment amb la targeta sanitària i el DNI o el passaport. Mentrestant, durant aquestes setmanes de transició, el personal d’Admissions trucarà als usuaris que no tinguin les dades actualitzades per a fer-los el recordatori de visita.

Aquesta mesura de l’ABS l’Escala segueix la línia iniciada per l’Hospital de Figueres la tardor de l’any passat, amb l’eliminació de l’ús del paper i del correu postal i l’establiment de l’enviament de missatges al mòbil o al correu electrònic com a única via de comunicació amb els pacients.