La Fundació Salut Empordà comença a fer testos ràpids serològics als professionals

La mesura hauria de permetre fer un estudi de seroprevalença entre els professionals per conèixer quants han desenvolupat anticossos contra el coronavirus

Aquest dilluns la Fundació Salut Empordà (FSE) ha començat a efectuar testos serològics als professionals de l’entitat amb l’objectiu de comprovar quins d’ells han desenvolupat anticossos contra el coronavirus i quins no. Aquest tipus de prova ràpida és la més adient en fases avançades de la infecció perquè la detecció d’anticossos és més fàcil com més avançada està la COVID-19.

L’obtenció de la mostra es pot fer mitjançant una punció al dit o bé amb extracció de sang, tot i que per alguns testos s’ha comprovat que la segona opció té més fiabilitat. El resultat s’obté en 15-30 minuts i aporta dos tipus de dades: Inmunoglobulina M (IgM) entre els dies 5 i 7 des de l’inici del símptomes, i la Inmunoglobulina G (IgG), a partir del dia 14 des de l’inici dels símptomes.

Es preveu que aquest estudi de seroprevalença dels professionals de la FSE s’allargui setmanes i s’ha començat pels col·lectius que estan més exposats a pacients amb aquesta malaltia. Si es confirma una adequada fiabilitat d’aquests testos serològics, l’estudi de la plantilla hauria de permetre veure l’abast real de la pandèmia entre els treballadors i planificar accions organitzatives a mitjà termini.

Aquests testos ràpids són els que ha distribuït el Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, a hospitals, centres d’atenció primària i residències geriàtriques de la demarcació seguint les recomanacions del Departament de Salut.

En paral·lel la Fundació continuarà fent la prova de reacció en cadena de la polimerasa, la coneguda com a PCR, quan un professional presenta símptomes compatibles amb la COVID-19. Una prova que, en el cas de la FSE, s’envia al Parc Martí i Julià (Laboratori clínic territorial ICS - Girona) per a què sigui processada.