L'Ajuntament de Castelló d'Empúries reactiva els Serveis Socioeducatius

Els serveis socioeducatius de l'ajuntament tenen com a funció donar suport a la tasca escolar i fer un seguiment individualitzat dels infants i joves ajudant-los a fer els deures i resoldre dubtes, però també fan un acompanyament més emocional i de treball d'hàbits no només per als escolars sinó també per a les seves famílies.

El Centre Obert, es dedica a l'Atenció a escolars d' Educació Primària, el Com a casa està centrat en l'atenció d' Educació Primària i també de Secundària i el Taller d'Estudi Assistit dona atenció exclusivament a alumnes d'Educació Secundària. En total són usuaris i usàries d'aquests espais aproximadament 80 infants i joves.

L'Aturada d'aquests serveis, a causa de l'estat d'alarma, ha afegit més complicació al seguiment del curs escolar als i les alumnes que en feien ús. Amb aquest motiu, des de l'ajuntament s'ha volgut adaptar la tasca que estaven portant a terme els educadors a la nova situació per tal que els serveis puguin continuar encara que sigui en un nou format. Ara que no es pot realitzar l'atenció presencial d'aquests espais socioeducatius, els educadors s'han posat a disposició de les escoles i instituts per donar suport i acompanyament a través de trucades telefòniques, correus electrònics i converses telemàtiques, en funció de cada cas i amb atenció personalitzada.

La represa d'aquests serveis s'ha iniciat amb una presa de contacte trucant a tots els infants i joves per interessar-se per com estan i fer una primera valoració de les seves necessitats. Aquesta tasca es realitza de manera coordinada amb els centres educatius i amb unes directrius marcades des de l'ajuntament per complementar aquest suport i acompanyament també amb una important funció de prevenció i detecció de factors de risc en els infants, joves i/o famílies que atenen, per tal de poder fer una bona detecció de les necessitats que puguin tenir, fer-ne una diagnosi i actuar-hi per a poder resoldre-les o pal·liar-les.

Amb la reactivació d'aquests espais socioeducatius l'Ajuntament fa un pas més per aconseguir que tots els infants i joves puguin recuperar certa normalitat pel que fa a l'escolarització i socialització que s'ha vist afectada per la crisi sanitària.