Anna Massot

La regidora d'ensenyament i treball, formació i ocupació de Castelló d'Empúries fa un repàs dels projectes fets i valora positivament les iniciatives dutes a terme en els seus departaments.

1. Quina evolució han realitzat els departaments d'Ensenyament i de Treball, Formació i Ocupació al llarg dels darrers tres anys?
Pel que fa al Departament d'Ensenyament, sobretot podríem destacar la creació de 3 serveis nous: l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), el Consell d'Infants i Adolescents i la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC). L'OME es va posar en funcionament l'estiu de 2017 i està plenament consolidada. Crec que és un molt bon servei que facilita molt els tràmits tant a les famílies com als centres escolars del municipi. El Consell d'Infants i Adolescents del municipi es va crear el curs 2017-2018 i es va articular a través de 20 representants d'alumnes que van presentar al ple de la corporació unes propostes que es van treballar i consensuar entre els 256 alumnes de 5è i 1r d'ESO de tots els centres educatius del municipi. I aquest curs escolar s'ha posat en funcionament una Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) per tal que l'alumnat d'entre 14 i 16 anys que ho necessiti pugui seguir una part de l'educació secundària realitzant activitats adaptades a les seves necessitats, amb l'objectiu d'ajudar-los a reduir el fracàs escolar i l'absentisme. Una altra proposta nova d'aquest curs escolar ha estat la creació d'una línia d'ajudes a les famílies per a l'adquisició de llibres de text. A més d'aquests projectes nous, s'ha continuat reforçant el Pla Educatiu d'Entorn com a punt de referència de la majoria de les actuacions adreçades a infants i joves del municipi, i s'ha treballat per donar continuïtat, consolidar i potenciar tots els serveis socioeducatius de tarda (Centres Oberts, Tallers d'estudi per secundària i el "Com a casa") amb l'objectiu que tots els infants i joves del municipi tinguin els mateixos drets i oportunitats. Aquests últims tres anys s'ha potenciat també l'oferta formativa municipal de manera molt significativa, ampliant-se i diversificant-se molt. En relació al Departament de Treball, Formació i Ocupació, es va crear com a departament específic a mitjans de l'any 2016 amb la intenció de donar-li un nou impuls i la rellevància que necessiten aspectes tant importants com l'ocupació i la formació. El Servei d'Orientació i Intermediació Laboral, s'ha potenciat en la seva doble vessant: la d'orientació per a aquelles persones que volen introduir-se en el món laboral i la intermediació laboral mitjançant la Borsa de Treball Municipal. En aquesta darrera legislatura hem aconseguit augmentar i fidelitzar el nombre d'empreses que confien en el servei. D'altra banda, s'ha augmentat notablement el pressupost per a oferir una formació ocupacional adaptada a les necessitats del territori, tant en relació a les empreses com a les persones desocupades. També s'ha augmentat el nombre de plans ocupacionals des de l'Ajuntament i s'han organitzat, en col·laboració amb altres municipis, jornades específiques per fomentar l'ocupabilitat de diferents col·lectius concrets.

2. Un dels reptes que es va proposar a l'inici de legislatura va ser impulsar la participació ciutadana en els pressupostos, mitjançant els pressupostos participatius. Quina valoració en fa?
Efectivament, aquest era un dels reptes més ambiciosos d'aquesta legislatura, tant per la seva envergadura com pel fet de ser pioner al municipi, i estic contenta que s'hagin pogut tirar endavant i més amb l'èxit de participació aconseguit fins ara. L'any 2018 es van poder realitzar per primera vegada i la valoració que en faig és realment molt positiva. A la primera edició dels pressupostos participatius es van destinar 125.000€ en partida d'inversions del pressupost municipal per a les propostes sorgides d'aquest projecte i vam valorar molt positivament l'alta participació que hi va haver en cadascuna de les fases del procés, superant totes les expectatives. L'experiència de la primera convocatòria ens ha servit per constatar que la nostra població està plenament compromesa en la definició del municipi del present i del futur. En aquesta segona edició s'ha volgut potenciar el projecte ampliant en 25.000€ la partida destinada al pressupost participatiu (que ara compta amb una reserva de 150.000€). En aquest moment, estem a l'equador del projecte de pressupost participatiu 2019, doncs s'han realitzat les dues primeres fases del procés, i de moment es manté l'èxit de participació de l'edició anterior. Personalment penso que eines de participació directa com aquesta són essencials per seguir apoderant la població, i convé seguir-hi apostant.

3. De tots els projectes realitzats en aquesta legislatura, quin és el que més li ha agradat poder tirar endavant?
La veritat és que no sabria quedar-me amb un sol projecte per sobre dels altres, perquè són uns quants els projectes que m'havia proposat tirar endavant amb il·lusió i que crec que són importants, i són també diversos els que efectivament he pogut dur a terme. Potser els projectes més destacats o que han sigut més il·lusionants de tots els que he pogut tirar endavant des dels departaments que han estat sota la meva responsabilitat seria haver pogut engegar projectes nous com: els pressupostos participatius, el Consell d'Infants i Adolescents, l'Oficina Municipal d'Escolarització, la Unitat d'Escolarització Compartida o el mateix fet d'engegar i donar envergadura i rellevància a un departament dedicat específicament a millorar l'ocupabilitat al nostre municipi. També m'ha agradat molt que s'hagi consolidat una oferta formativa municipal de referència i que s'hagi reforçat el paper de la Borsa Municipal de Treball, així com haver aconseguit un PFI-PTT per pròxim curs. En l'àmbit de formació professional i també personal, m'ha fet especial il·lusió haver pogut dotar l'escola municipal de música d'un piano de cua ubicat permanentment a la nova sala d'audicions. Aquesta actuació suposa noves oportunitats per la mateixa escola de música i d'altres que es poden derivar pel fet de poder comptar amb aquest instrument en un espai municipal com la sala d'audicions. En aquesta mateixa línia, s'ha pogut dotar l'escola municipal de música de tota una sèrie de recursos i material que permetrà, a curt i mitjà termini, poder ampliar les possibilitats formatives d'aquest ens en els pròxims anys.

4. Quins projectes tenen sobre la taula per la recta final de legislatura?
Des del Departament d'Ensenyament, s'ha estat treballant en la realització d'un reglament d'ús social dels centres educatius que regularà l'ús d'aquests equipaments fora de l'horari lectiu i que s'aprovarà pròximament per Ple Municipal. Paral·lelament, hem estat treballant també per a poder obrir els patis escolars a les tardes o els caps de setmana, amb la intenció de dotar la població de més espais de joc i lleure. Els pròxims dies està previst que s'engegui novament el Consell d'Infants i Adolescents del municipi, que continua creixent ampliant la participació amb la incorporació dels escolars de 6è i 2n d'ESO. Un aspecte que considero molt important és que s'han realitzat els tràmits amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a implementar al municipi pel pròxim curs escolar un Pla de Transició al Treball (PTT) com a modalitat de Pla de Formació i Inserció (PFI), amb el perfil professional d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. D'altra banda, un altre aspecte importantíssim que hem estat treballant amb la Generalitat, i que caldrà executar en la pròxima legislatura, serà la construcció dels equipaments escolars que encara estan pendents al municipi. Des del Departament de Treball, Formació i Ocupació s'augmenten les hores d'atenció del servei d'orientació i intermediació laboral, incorporant un/a tècnic/a d'ocupació a jornada completa. Això permetrà fer un seguiment més acurat de cada usuari/a, reforçant així el seu procés d'inserció laboral. Es continuarà ampliant la formació ocupacional dissenyant-la a partir de les necessitats detectades des de la Borsa de Treball Municipal. En relació al Departament de Participació Ciutadana, per aquest final de legislatura es finalitzarà el procés dels Pressupostos Participatius del 2019, realitzant el Fòrum Ciutadà de Participació i finalment caldrà dur a terme la votació, en la qual tots els veïns i veïnes empadronats al municipi majors de 16 anys escolliran les propostes que s'executaran en aquest pressupost de 2019. D'altra banda, i també dins d'aquest departament, s'ha estat actualitzant un nou reglament per crear i posar en funcionament la nova comissió del Nomenclàtor. Està previst que aquesta comissió es torni a reunir per acabar de debatre i informar sobre propostes de denominació en relació a diferents llocs que encara no en tenen, per esmenar algunes deficiències detectades que provoquen algunes confusions a la ciutadania, incorporar noms de personatges locals i acomplir el mandat del Plenari que va aprovar canviar els noms dels carrers del municipi que tinguessin a veure amb la monarquia borbònica.