Candidatura 2019 de Junts X la Vajol

Llista de la Candidatura 2019 de Junts X la Vajol.

Joaquim Morillo Mañas
Paquita Jaén Torres
Quim Rubio Sarabia