Montse Mindan, alcaldessa de Roses

Especial Dona Treballadora 2018.
'Espero que no s'hagi de parlar en funció del gènere sinó de la formació i de les qualitats de cadascú'.

Actualment, es parla de que la dona, en general, té mes dificultats i obstacles per poder progressar i conciliar la seva vida personal i professional; com pensa que podria ser el futur de la dona treballadora d’aquí a uns anys?
Per començar crec que la qüestió que ens fem no és correcta. Per què em demana "dona treballadora"? Quan parlem de la feina dels homes no parlem "d'home treballador". Espero que en uns anys tothom pugui escollir la feina que li agradi o per la que s'hagi format. En tot cas, que no s'hagi de parlar en funció del gènere sinó de la formació i de les qualitats de cadascú.

Hi ha empreses que tenen alternatives per poder conciliar la família i la feina com la reducció de jornada, guarderies a l’empresa, treballar des de casa...Quines altres mesures es podrien aplicar?
Qualsevol mesura pactada entre els treballadors i l'empresa em sembla correcta. Però sí crec que ja és hora de començar a treballar en la reforma laboral que estableixi uns horaris més raonables que els actuals (evidentment sempre que la professió ho permeti).

Es diu que el sistema econòmic i social està impulsant a la dona treballadora i emprenedora, fins a tal punt que moltes dones han postergat l’edat de ser mares o fins i tot decidit no ser mares. Moltes persones auguren que aquesta situació ajudarà a transformar considerablement el sistema social, polític i econòmic, en un futur. Què en pensa al respecte?
Un altre punt de partida que no comparteixo. Les dones no decideixen "soles" ser mares joves o a edat més avançada. Potser algunes sí (com pot ser el cas de les mares monoparentals) però crec que aquesta decisió es pren en parella. La decisió pot estar basada en molts aspectes, més temps per sortir, viatjar, assolir una feina estable,..., abans de ser pares. Els canvis socials, econòmics i polítics no vindran només per aquest fet, sinó per un conjunt de paràmetres com envellir millor i més temps, treballar més anys per a poder sostenir el sistema de pensions, etc.

És evident la necessitat d’una transformació del sistema laboral. Una de les mesures que es proposen és formar des de l’administració en formació i orientació laboral, treballant sobre tot les competències d’autoconeixement, autonomia, intel·ligència emocional, salut i prevenció, etc. Què més es podria fer per avançar en aquest canvi?
L'etapa d'estudi i de preparació és molt important. Per una banda, que els equips educatius ajudin als joves a trobar els estudis que més s'ajustin a les seves qualitats és una bona eina ja que molts joves no saben què volen "ser" (s'entén laboralment). Per altra banda, el sistema educatiu haurà de fer una bona oferta d'estudis que s'ajusti a les feines del futur i, fins i tot, canvis o actualitzacions dels temaris i sistemes d'aprenentatge, que alhora hauran de facilitar la inserció laboral d'aquests joves.