Candidatura 2019 de AM ERC Bàscara

Llista de la candidatura 2019 de AM ERC Bàscara.

Jaume Carreras
Jose Pérez
Marta Papiol
Xavi Feliu
Àngel Sala
Àngels Teixidor
Narcís Saurina
Arnau Costal
Joan Montané
Sílvia Cortada