Jordi Masquef

Jordi Masquef és una de les cares noves de Junts per Catalunya que formen el nou ple de la Diputació de Girona. Serà l’encarregat de la delegació específica d’Esports, de la qual espera abordar, sobretot, quatre eixos ben concrets.

- Com descrius el nou cartipàs format a la Diputació?
Destacar que en primer lloc, el govern que s'ha format a la Diputació és un govern entre JxCat, com a força guanyadora de les eleccions del passat 26 de maig, i ERC. Una aliança lògica tenint en compte l'excepcionalitat del moment.

El govern està format per càrrecs electes de tota la demarcació, gent amb una gran preparació i sobretot amb un excel·lent bagatge. Tenim com a president de la Diputació el senyor Miquel Noguer, elegit alcalde de Banyoles amb majoria absoluta, i dintre de les files de JxCat tenim persones de perfil tan notable com l'Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà i vicepresident segon de la Diputació, i que estarà al capdavant de l'àrea de Cultura i Educació, o la Maria Àngels Planas, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona. També la Montse Mindan, l'alcaldessa de Roses, que s'ocuparà dels programes europeus.

- Què sents, un cop haver estat elegit pels membres corresponents de JxCat?
Doncs és una alegria immensa i, alhora, una gran responsabilitat. Estem parlant d'una institució que té un pressupost de més de 125 milions d'euros, que ha de donar servei als municipis de tota la demarcació de Girona. Per tant, l'exigència serà màxima. Després d'haver estat alcalde de Figueres, ocupar un lloc a la Diputació repeteixo que és una gran responsabilitat, la qual intentarem dur a terme de la millor de les maneres, amb l’objectiu que, un cop passats aquests 4 anys, la gent se senti satisfeta de la meva aportació a la institució i a la província de Girona.

- Valora la teva delegació en l'àmbit d'esports:
Doncs les opcions eren diverses. Ja sabeu que, per formació professional, hagués pogut assumir temes d'àmbit jurídic, com recursos humans, o d'àmbit econòmic i tributari, com per exemple XALOC. Finalment, però, el President em va oferir les responsabilitats en temes esportius i, òbviament, pel meu coneixement en la matèria sumat al fet que és un tema que m'agrada, vaig acceptar la responsabilitat. 

- A grans trets, explica la feina que t'agradaria que es fes provincialment:
Són molts els temes que hem d'abordar, però jo em centraria en quatre de fonamentals:

a) En primer lloc, intentar ajudar a clubs i Ajuntaments a l'hora d'invertir en la millora i conservació de les instal·lacions esportives ja existents: canvis en la gespa artificial dels equipaments, renovació de vestuaris, il·luminació, tancaments, entre d’altres.

b) Donar suport a la viabilitat d'aquells clubs que pitjor ho estan passant en els últims temps. En aquest sentit, no hem d'oblidar mai que més enllà de la vessant esportiva, els clubs duen a terme una gran tasca social. Així mateix hem de posar especial èmfasi en aquells clubs que també donen suport a l'esport femení, ja que personalment crec molt en l’anomenada "discriminació positiva", és a dir, que s'ha d'ajudar més a aquells sectors que històricament no han gaudit com caldria de l'ajuda de les institucions. I, és clar, l'esport femení és un cas molt evident.

c) En tercer lloc, donar suport a aquells esportistes que excel·leixen en resultats, ja que d'aquesta manera entenem que s'està obeint a criteris de meritocràcia i, per tant, es recompensa l'esforç.

d) I en quart lloc i molt important, continuar apostant per aquells grans esdeveniments esportius que no només fan que la nostra terra sigui coneguda per la disciplina que s'hi practica, sinó que també aporten un intangible tan important com és la marca i l'excel·lència al nostre territori i, a més, són generadors de riquesa i activitat econòmica.