Jesús Quiroga

Jesús Quiroga, segon tinent d’alcalde i encarregat de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria, ens explica àmpliament quines són les noves polítiques aplicades a l’ajuntament, bona part d’elles enfocades a la promoció econòmica i al jovent.

- En clau ciutat i, sobretot, territori, com estàs vivint aquests dies tan convulsos?
Estic molt afectat, sobretot perquè conèixer personalment a la Dolors Bassa fa que et sàpiga encara més greu tot. Com que havia treballat amb ella, tots aquests mesos, a través de la seva germana i dels seus nebots, conec de primera mà com ha rebut la notícia de la sentència i la llarga i injusta pena que li han posat. Posar en dubte el sistema democràtic em sembla espantós. Les situacions que s’haurien de resoldre en un marc de diàleg acaben situant-se, malauradament, en un marc d’enfrontament, i aquests actes violents no són la via, no ens podem equivocar.

- Arran de la sentència, i ja posant la lupa a la ciutat, com valores les manifestacions viscudes aquests dies?
Que la gent es manifesti democràticament, sense aldarulls i sense interrompre a aquells que no es volen manifestar, és molt positiu, i això és el que es veu aquests dies a Figueres. Hem de treballar així, des del respecte, per arribar al diàleg i als acords. Penso que la ciutat està demostrant un nivell de tolerància i un nivell de maduresa democràtica important, tant dins del consistori com a fora d’ell.

- Vas dir, a l’estiu, que era necessari reorganitzar les estructures del consistori...
Ens hem constituït a partir de tres tinències d’alcaldia amb les quals ens coordinem, per tal d’organitzar i planificar la casa, a través de les ordres de l’alcaldessa. El Pla de Govern presentat marca unes fites per a cadascuna de les regidories i, entre altres coses, serveix per supervisar i compartir la feina de cada regidor, vetllant per complir amb els terminis establerts. El primer que es vol transmetre és seguretat, donant continuïtat a una sèrie de projectes i adaptant-ne d’altres que promoguin canvis en les polítiques de ciutat. Per exemple, volem consolidar fires, pagar les factures pendents, regularitzar convenis...

- Aquí tocaria fer menció a anteriors equips de govern?
Les situacions són diferents a cada moment, jo no sóc qui carrega la culpa als uns i als altres, sinó que penso que si estic davant d’un problema, ara em toca treballar per a resoldre’l, pel lloc que ocupo vers la ciutadania. Resoldre problemes i posar ordre és, doncs, el primer encàrrec que ens pertoca. El canvi només vindrà de la mà de tots; el canvi no vindrà imposant idees. No volem una Figueres de subsidi i tampoc volem una Figueres administrativista. Per exemple, amb el tema de les subvencions. Totes elles han de tenir un sentit i les entitats han de tenir autonomia per a poder treballar. Polítiques clientelars no fan que progressi una ciutat, cal estar a prop de cada entitat i de cada empresa.

- Concreta’ns alguna de les feines que hi ha a fer en alguna de les regidories:
Són moltes les regidories que pengen de la tinència d’alcaldia. Si parlem d’educació, cal abordar alguns problemes importantíssims, com l’absentisme i, sobretot, l’abandonament escolar, tema que em preocupa molt. Per tant, cal donar sortida a tots aquests joves que tenen hipotecat el seu futur. Que no s’hagi fet un Pla Local de Joventut ha representat un problema perquè no hem rebut recursos, però és clar, si no hi havia una planificació... Aquest ha estat un dels encàrrecs de l’alcaldessa, elaborar aquest Pla per a poder treballar i poder demanar recursos a la Generalitat i altres organismes. Hem de decidir cap a on orientem la formació professional: tenim la sort que el Departament de Treball ha agafat dos instituts de Figueres per a tirar endavant la Formació Professional Integrada. Cal aprofitar-ho.

- I quant a fires i mercats, quines polítiques s’aplicaran?
Amb la regidora en qüestió al capdavant, es donarà continuïtat als esdeveniments consolidats a la ciutat, però es replantejaran profundament quines són les polítiques de fires i mercats que ha de tenir Figueres vinculades a potenciar tot el tema comercial. Dins de promoció econòmica, evidentment hem de tenir presents temes com el de la Sala Edison. Així, cal preparar bé l’Àrea de Promoció Econòmica per a donar resposta a això. No ens podem quedar passius davant d’una proposta, cal estar actius, escoltar i analitzar com encaixa a la ciutat.

- Sembla que en els últims dies s’està treballant a fons el tema de la Promoció Econòmica a la ciutat:
Coordinar la promoció econòmica ha de ser el gran repte d’aquesta ciutat. Cal una reforma radical, aprofitant allò que funciona però introduint petits grans canvis. En els últims anys, Figueres ha tendit a mirar cap al sud, cap a Girona, i possiblement no és la millor aliança. Evidentment cal tenir relació amb la zona de Girona, però darrerament ens hem reunit amb l’alcalde d’Olot, per parlar d’importants polítiques entre la Garrotxa i l’Empordà. Ells tenen un teixit industrial molt diferent del nostre, molt interessant no per fer-nos competència, sinó per compatibilitzar-nos. Aposta per la formació, suport a les empreses, diversificació, captació de capital per invertir a Figueres i comarca han de ser temes cabdals. Totes les sinergies que es puguin generar amb la Garrotxa formen part d’un teixit que no podem seguir deixant perdre cap a la zona de Vic per exemple. Volem apostar per la logística i lligar les dues estratègies, per tenir sinergies que et generin un canvi de model econòmic, canvi que necessitem urgentment a Figueres.

- El fet que Serveis Socials i Promoció Econòmica depenguin d’una mateixa regidoria, hi deu tenir alguna cosa a veure, oi?
Efectivament, s’aixopluguen en una mateixa regidoria, atès que no volem una Figueres de subsidi que només depengui del sector serveis de la costa. Volem invertir amb les persones, perquè puguin guanyar-se la vida i tinguin oportunitats, un salari digne i generin riquesa a la ciutat. Treballem perquè a mig i llarg termini canviï l’oferta d’estudis i intentarem captar inversions. Hem d’estar al costat de les empreses però no hem de decidir per elles. Hem d’impulsar un model econòmic de canvi, juntament amb tota l’àrea urbana: l’alcaldessa, a banda de reunir-se amb l’alcalde d’Olot, també s’està reunint aquests dies amb la resta d’alcaldes i alcaldesses dels pobles veïns per identificar els punts en comú. No pot ser, per exemple, que Vilafant planegi una autopista i aquí pensem com arreglar un camí de carros. Això ha passat moltes vegades, i si Figueres vol ser capital, ha de mirar cap a la comarca i canalitzar totes les iniciatives.

- Quan parles d’iniciatives, la possibilitat de tenir estudis universitaris a Figueres n’és una que has considerat?
La idea és treballar per aconseguir vincles amb el món universitari que tenim molt a prop, i això no vol dir tenir aquí una universitat que faci per exemple magisteri només perquè els nens estiguin a prop. Sempre dic que hi ha un empordanès a qualsevol punt del món. Què vull dir amb això? Doncs que tenim gent situada en punts màgics, punts d’influència que cal aprofitar per a la comarca i per Figueres. La retenció de talent també es fa donant oportunitats a sectors diferents, com els grups de recerca, que també es poden finançar des de l’ajuntament, per tal d’innovar en comerç, entre altres coses. Tenim estudiants de primera: necessitem que allò que coneguin arreu ho apliquin a la ciutat i a la comarca, aquest és el gran repte. Cal que els donem prou confiança perquè puguin assentar arrels aquí i que el seu talent i coneixement reverteixi a la ciutat. És un procés important de sembra, i sembrar vol dir tenir molt ben adobada la terra perquè la gent pugui establir arrels i pugui fer créixer aquí un model diferent.

- En més d’una ocasió, des que ets regidor, has parlat dels centres oberts a la ciutat:
En efecte, ja que a Figueres, en un determinat moment, van tancar-se pràcticament tots. A banda de la proposta del Ksameu, durant 10 anys no s’han tingut en compte a tots els joves que s’han quedat al carrer. I, és clar, tot té una conseqüència: si generes un problema, en el futur te’l trobes. Cal recuperar, doncs, una xarxa de centres oberts que donin resposta als joves. El regidor José Castellón, per exemple, ha donat a conèixer interessants idees. Per exemple, entre molts altres, penso que tenir un centre obert a la Figueres oest pot ser una bona opció.

- Per concloure, quins objectius hi ha marcats abans de tancar l’any?
En primer lloc, tancar el tema pressupostari per a l’any 2020 i aconseguir una estabilitat que ens permeti tirar endavant projectes com l’Agència de Desenvolupament Econòmic. També treballar molt i molt bé el tema de Serveis Socials per garantir el seu total desenvolupament, i que aquest redueixi l’elevat nombre d’exclusió social que hi ha a la ciutat, com per exemple en termes de gent gran: sempre dic que “no qui més crida és qui més raó té, sinó que la gent que no crida cal mirar perquè no crida”. Volem acabar el Pla Local de Joventut, tirar endavant el Pla d’Abandonament Escolar per analitzar què passa, iniciar un treball de reforma dins la formació professional, tot meditant bé l’oferta, i tenir constituïts tots els grups de treball per poder canviar les polítiques, incidint, per exemple, en el tema de les especialitzacions segons la demanda de la ciutat o de la comarca. Com deia, els joves han de tenir sortida, han d’arrelar a Figueres i això implica donar resposta a les empreses. I per tot això, una institució ha d’estar sempre al servei de la ciutadania i de les empreses.