Agustí Badosa

Els temes socials i la nova xarxa d’aigua són algunes de les premisses per a Agustí Badosa, alcalde de Sant Pere, de cara a aquest nou any.

- Primerament, com a santperenc, quins són els teus desitjos per aquest 2020?
Doncs que tots els habitants se sentin orgullosos de viure al municipi, per així assegurar una xarxa de convivència idònia. Per aquest motiu i perquè això sigui factible, hem de procurar treballar conjuntament entre tots els veïns per fer de Sant Pere un municipi encara més net i, conseqüentment, més acollidor.

- Així, a nivell consistorial, quins són els principals eixos de treball?
En primer lloc, i amb relació al que deia a la pregunta anterior, amb els companys de govern tenim molt clar que reforçar tota la part més social és una de les nostres premisses. Com és ben sabut, Sant Pere té un perfil demogràfic molt variat, així que n’hem de tenir molta cura. Volem incidir en tot moment en el nivell d’atenció a les persones. En segon lloc, posarem èmfasi en els serveis bàsics: per exemple, a la primera meitat de 2020, a través d’una nova concessió, comptarem amb una nova xarxa d’aigua, que arribarà a urbanitzacions que fins ara eren deficitàries en aquest aspecte. A més, d’igual importància, seguirem evolucionant amb temes d’eficiència energètica, sobretot en referència a la il·luminació, i evidentment seguirem promocionant el municipi econòmicament i també en termes de turisme.

- Com a responsable de Turisme en el cartipàs del Consell, on i com se situa Sant Pere al mapa comarcal?
D’una banda, se sol afirmar que la diversitat que tenim enriqueix molt i és una cosa que cal cuidar i treballar bé. Així, des de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal s’ha decidit incorporar un dinamitzador comunitari, per tal de fer front a possibles deficiències que hi hagi i seguir fent créixer l’espai jove que vam arrancar fa quatre anys i que tan bé funciona. Volem que els joves, sobretot els que acaben la primària, encara que vagin fora a l’institut, se sentin ben acompanyats al municipi i a la comarca. D’altra banda, comarcalment no hi ha dubte que Sant Pere es troba en un lloc on la natura del voltant cada vegada pren més valor, sobretot si es té en compte la llarga llista d’allotjaments que hi ha i que estan contínuament en alça. A més, la proximitat amb la magnífica badia de Roses fa que les activitats esportives i aquàtiques tinguin molta demanda quan algú ve a la comarca. En definitiva, som conscients que Sant Pere no és un dels pobles grans ni ha d’arribar a ser-ho, però té uns atractius amb moltes possibilitats que fan que sigui una destinació molt atractiva.