Candidatura 2019 de PSC Castelló d'Empúries

Llista de la Candidatura 2019 de PSC Castelló d'Empúries.

Candidatura 2019 de Fem Cadaqués

Llista de la Candidatura 2019 de Fem Cadaqués.

Candidatura 2019 de Assamblea per Cadaqués

Llista de la Candidatura 2019 de Assamblea per Cadaqués.

Candidatura 2019 ERC Agullana

Llista de la Candidatura 2019 de ERC Agullana.

Candidatura 2019 ERC Saus, Camallera i Llampaies

Candidatura 2019 de ERC Saus, Camallera i Llampaies.