Candidatura 2019 ERC Agullana

Llista de la Candidatura 2019 de ERC Agullana.

Titulars
1. MARINA GUTÉS I SERRA
2. ALINE MARIE PAGES I GUITARD
3. FRANCISCO JOSÉ CASADO SABIOL
4. FRANCK ESCAFFRE I GUTES
5. JOAN DEU EGIDO
6. PAULO JORGE PEDRO MARTINS
7. OLGA ESTEVA I CUSTOJÀ

Suplents
1. CARME TRILLA I BASSACH
2. NARCÍS VENTURA I CUFÍ
3. GERARD COUTO I BOTA