Cabanes

Cabanes és un poble privilegiat, ric i pròsper gràcies a la seva fèrtil horta, en plena plana empordanesa... Un terreny pla, humit i amb aigua abundant ha afavorit una agricultura productiva, i és per aquest motiu que, quan molts pobles de l’Alt Empordà estan quedant deshabitats degut, en part, a una pobra agricultura poc competitiva, a Cabanes hi viuen forces famílies pageses que convinen el treball de la terra (cereals, ferratges, blat de moro, hortalisses, oliveres i fruiters) amb l’explotació ramadera (granges de porcí i boví).