Darnius, Alt Empordà

Els darniuencs, tips d’insistir al rei, ja no pengen lloques... Fa temps que demanaren que Darnius rebés el títol de vila però no es va aconseguir. El batlle va publicar un ban escampat per tot el poble i masos del terme demanant que es portessin totes les lloques a la Plaça Major on seríen penjades. Es diu que el ban es complí escrupolosament i durant molt de temps a Darnius no hi hagueren lloques i així s’estalviaven de sentir el seu «lloc, lloc, lloc...», insultant per Darnius que no aconseguí ser vila i ha estat lloc fins als nostres dies. D’aquí ve la fama de que els pobles veïns anomenin als darniuencs «penjalloques».