Lladó, Alt Empordà

La vila de Lladó s’asseu en una terrassa des d’on domina la plana empordanesa. Se la mira imponent, la muntanya del Mont, de verdes boscúries de pins i alzines , sempre verda,fresca,feréstega...Més enllá el Canigó nevat. Una carretera recta que comença a Navata,transcorre entre camps de blat, ferratges i oliveres fins arribar a Lladó.