Maçanet de Cabrenys

Maçanet de Cabrenys és un municipi de 67,88 km2, a 370 metres d'altitud. Inclou els veïnats de Tapis, els Vilars, Oliveda i Fontfreda. És a l’Alt Empordà i a la vegada forma part de la subcomarca de l’Alta Garrotxa.